hledáte řešení gdpr pro svoji firmu?

Nabízíme

Zpracování analýzy

Zpracování analýzy

Ověření procesů provedením analýzy je prvním krokem posouzení stavu ochrany osobních údajů, neboť vede k identifikaci všech oblastí, ve kterých ke zpracování osobních údajů dochází a následně ke zjištění nedostatků v plnění požadavků GDPR. Na základě analýzy je možné nalézt cestu k odstranění nedostatků a navrhnout postupy k dosažení souladu s požadavky GDPR.

Více informací
Konzultace a poradenství

Konzultace a poradenství

Organizacím, které nejsou povinny jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, ale nemají zaměstnance, který by byl dostatečně kvalifikován v oblasti ochrany osobních údajů můžeme zajistit pravidelnou poradenskou a konzultační činnost k povinnostem plynoucím z GDPR a platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Více informací
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jedná se o požadavek GDPR, který ukládá povinným subjektům tuto funkci jmenovat.

Úkolem pověřence je celkové řízení agendy ochrany osobních údajů v rámci organizace. Na základě informací z interních procesů zpracování osobních údajů a jejich ochrany poskytuje správci či zpracovateli osobních údajů potřebné rady, doporučení, ale také informace o jejich právech a povinnostech, které jim GDPR ukládá. Pověřenec mimo jiné také provádí školení zaměstnanců, kteří přicházejí do styku s osobními údaji a zajišťuje komunikaci se subjekty údajů či s dozorovým orgánem.

 Z výše uvedeného vyplývá, že tato pozice vyžaduje nejen dostatečnou praxi v oblasti ochrany osobních údajů ale také vědomosti z národní i evropské legislativy a důkladnou znalost GDPR.

Plnění všech úkolů a povinností pověřence zajišťujeme formou externí služby

Školení nové regulace

Školení nové regulace

Provádíme jednorázové i pravidelné školení pověřenců, zaměstnanců i vedoucích pracovníků.

 • Seznámení odpovědných osob s problematikou GDPR
 • Školení a konzultační podpora zaměstnanců zpracovávajících osobní údaje
 • Školení implementace systémů GDPR
 • Školení GDPR pro vedoucí pracovníky, managementy společností
 • Školení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 

VŠE O GDPR

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR  (General Data Protection Regulation), celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES představuje komplexní právní úpravu ochrany fyzických osob z hlediska zacházení s jejich daty a osobními údaji.
V tomto směru klade GDPR důraz na povinnosti správců a práva subjektů údajů dotčených zpracováním a to především v podobě informovanosti o zpracování osobních údajů a možnosti domáhání se dodržování pravidel a případně náprav nevyhovujícího stavu. GDPR nabude platnosti 25.5.2018 a je závazné a přímo aplikovatelné pro všechny členské státy EU a tedy není nutná jeho transpozice do jednotlivých právních řádů (až na výjimky).  
 

Více informací

KDO JSME

KDO JSME

Mgr. Andrea Kovaříková

Několik let jsem se zabývala problematikou ochrany osobních údajů napříč různými segmenty a mám bohaté zkušenosti s implementací této problematiky do různých provozů. Specializuji se nejen na analýzy jednotlivých procesů, ale na ochranu osobních údajů jako celek, což zahrnuje zejména návrhy opatření při tvorbě i realizaci procesů, návrhy metodických i organizačních opatření, posouzení smluvních ujednání, problematiku fyzické bezpečnosti a také komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Své zkušenosti nyní uplatňuji ve společnosti LIGERY s.r.o. 
Pro zajištění právní shody úzce spolupracuji s advokátní kanceláří.

Domluvte si s námi schůzku

Ceny služeb

 • Analýza 950,- Kč /hodina
  Interní audit procesů zpracování osobních údajů za účelem zjištění míry jejich souladu s GDPR
 • Vypracování interní dokumentace 950,- Kč /hodina
  Tvorba vnitřních směrnic o zpracování osobních údajů, úprava smluvních ujednání
 • Konzultace na místě 950,- Kč/hodina
 • Školení zaměstnanců do 5 osob 2.500,- Kč/osoba
 • Školení zaměstnanců nad 5 osob 2.000,- Kč/osoba
 • Školení GDPR pro vedoucí pracovníky od 3.000.- Kč/osoba
 • Školení funkce pověřence pro ochranu oú od 3.000.- Kč/osoba
 • Konzultace s firemním právníkem Výkon funkce pověřence na ochranu oú od 1.500,- Kč/měsíc
 • Sdílení pověřence na ochranu oú nad 5 obcí od 900,- Kč/měsíc
 • Výjezd ke klientovi do 50 km -
 • Výjezd ke klientovi do 150 km 550,- Kč/cesta
 • Výjezd ke klientovi nad 150 km 800,- Kč/cesta
Konečná cena je stanovena individuálně a její výše se odvíjí od aktuálního stavu ochrany osobních údajů v jednotlivých procesech, od velikosti subjektu a náročnosti potřebných úkonů.

Kontaktujte nás

Vyplňte kontaktní údaje pro zpracování nabídky: